บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Access Modifier Java คืออะไร มาเรียนรู้กัน

  บทความวันที่ 18 ตุลาคม 2555

  Access Modifier คือ ระดับในการเข้าถึง Class, Attribute, Method และอื่น ๆ ในภาษาเชิงวัตถุ โดยมีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการกำหนดระดับการเข้าถึง สิทธิในการเข้าใช้งาน การซ้อนข้อมูล และอื่น ๆ อีกมาก โดยเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการใช้งานกันครับ

   

  Access Modifier โดยปกติของภาษาจาวามีทั้งหมด 4 ระดับด้วยกัน (เรียงตามระดับเข้มงวดน้อยที่สุด ไปยังเข้มงวดมากที่สุด)

  1. public เป็นการประกาศระดับการเข้าถึงที่เข้มงวดน้อยที่สุด หรือกล่าวได้ว่าใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึง และเรียกใช้งานได้ (นอก - ใน Class สามารถเข้าถึง และใช้งานได้หมด)

  2. protected เป็นการประกาศระดับการเ้ข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสืบทอด (InInheritance)

  3. package เป็นระดับการเข้าถึงที่ไม่ต้องประกาศใด ๆ เหมือนกับแบบอื่น ๆ โดย package เปรียบเสมือนกับ Folder ต่าง ๆ ที่บรรจุ Source Code  เอาไว้ (ยังไม่ขอกล่าวถึงเรื่อง package)

  4. private เป็นการประกาศระดับการเข้าถึงที่เข้มงวดที่สุด สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายใน Class เท่านั้น หรือเข้าใช้งานผ่าน Method Public ที่กำหนดเอาไว้โดยเฉพาะ

   

  ลองนำไปประยุกต์ และศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ สำหรับบทความเรื่อง Access Modifier คืออะไร มาเรียนรู้กัน ครับ


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Access Modifier Java คืออะไร มาเรียนรู้กัน