เรียนเขียนโปรแกรม - รับสอนเขียนโปรแกรม

เรียนเขียนโปรแกรม, รับสอนเขียนโปรแกรม, เว็บไซต์

เรารับสอนเขียนโปรแกรม เรียนทำโปรแรกม เรียนทำเว็บไซต์ เรียนเขียนโปรแกรม สอนเขียนเว็บไซต์ ด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น ASP.NET (C#, VB.NET), PHP, Java, Python, C, C++ รับสอนด้านฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Microsoft Access, Stored Procedure รับสอนออกแบบเว็บไซต์ รับสอนเขียนโปรแกรมบนมือถือ ทำโปรแกรมบนมือถือ Android, Jquery Mobile, Mobile Framework ร่วมไปถึงรับจัดอบรม และเป็นวิทยากรสอนด้านวิชาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยทางเรามีบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรมเป็นอย่างดี จากการทำงานในสายงานนี้มานานหลายปี จึงเข้าใจได้ว่าส่วนไหนในปัจจุบันควรเรียนรู้ และส่วนไหนบางที่ควรเน้น เพื่อใช้ในการออกไปทำงานจริง ๆ มุ่งเน้นการสอนแบบปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้คุณสามารถแก้ไข และประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยรับสอนแบบเป็นกลุ่ม หรือตัวต่อตัว ตามรูปแบบความสะดวกของผู้เรียน สามารถเลือกวัน และเวลาเรียนได้อย่างอิสระในการเรียนเขียนโปรแกรม