บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Class และ Object คืออะไรในภาษา Java มาเรียนรู้กัน

  บทความวันที่ 14 ตุลาคม 2555

  บทความนี้จะขอกล่าวถึงเรื่อง 2 เรื่องคือ Class และ Object ในภาษาเชิงวัตถุ คือ ภาษาจาวา (Java) ซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นนั้นจะต้องเข้าใจหลักการของ Class และ Object ก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปสู่การเขียนโปรแกรมที่ยากขึ้นต่อไปในอนาคต 

   

  Class คือ พิมพ์เขียว (Blue Print) เพื่อนำไปสร้าง Object ต่าง ๆ โดยให้เข้าใจหลักการง่าย ๆ สมมุติเช่น เวลาสถาปนิกออกแบบบ้านก็จะออกแบบไว้ในกระดาษ (Class) และนำไปสร้างเป็นบ้านหลังจริง ๆ (Object) ต่อไปในอนาคต 

   

  ตัวอย่างการสร้าง Class

  public class Sample {
  	public static void main(String args[]){
  		/* our process */
  	}
  }
  

   

  Object คือ วัตถุที่สร้างขึ้นมาจาก Class หรืออาจจะเรียก Object ได้อีกอย่างว่า instance (หรืออีกหลาย ๆ ชื่อที่คนใช้เรียกกัน) โดย Object จะสามารถนำไปใช้ดำเนินงานต่าง ๆ ได้ตามความสามารถที่ระบุไว้ใน Class

   

  ตัวอย่างการสร้าง Object

  Sample s = new Sample();
  

   

  ลองนำไปศึกษากันดูนะครับสำหรับเรื่อง Class และ Object คืออะไรในภาษา Java ครับ


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Class คือ, Object คือ, เรียนเขียนโปรแกรม, รับเขียนเว็บไซต์