บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  If - Then - Else Statement กับการสร้างเงื่อนไขเหตุการณ์

  บทความวันที่ 26 ตุลาคม 2555

  if-then-else Statement คือ การสร้างเงื่อนไขให้กับการทำงานของโปรแกรมทั้งแบบ 1 ทิศทาง (if) และแบบอย่างน้อย 2 ทิศทาง (if - else) โดยมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเหตุการณ์ หรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ

   

  ภาพรวม if-then-else Statement

  1. ใช้คำสั่ง if เพื่อสร้างเหตุการณ์ "ถ้า" 

  2. ใช้คำสั่ง else เพื่อสร้างเหตุการณ์มารองรับทางเลือก

  3. สามารถใช้คำสั่ง if อย่างเดียวก็ได้ แต่ else จำเป็นจะต้องใช้งานพร้อมกับคำสั่ง if

  4. if else แนะนำให้ใช้เฉพาะเวลาสร้างเงื่อนไขแบบอย่างน้อย 2 ทิศทาง

  5. ในกรณีที่มีเหตุการณ์เดียวเกิดขึ้นใน if และไม่มีการใช้ else ไม่จำเป็นต้องคลุมเครื่องหมายปีกกา

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  public class IfElse {
  	public static void main(String args[]){
  		int a = 5;
  		int b = 10;
  		
  		if( a == 5 ) 
  			System.out.println( "a = 5" );
  		
  		if( b == 10 ) {
  			System.out.println( "b = 10" );
  			System.out.println( "a = 5" );	
  		}
  		
  		if( a == 5 ) {
  			System.out.println( "a = 5" );
  		} else {
  			System.out.println( "a != 5" );
  		}
  	
  		if( b == 10 ){
  			System.out.println( "b = 10" );
  		} else if( b == 5 ){
  			System.out.println( "b = 5" );
  		} else {
  			System.out.println( "b value is empty");
  		}
  
  	}
  }
  

   

  ผลลัพธ์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา If - Then - Else, รับทำเว็บ, รับเขียนเว็บ, เรียนเขียนโปรแกรม