บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Instance Variable Java ตัวแปรระดับ Class

  บทความวันที่ 24 ตุลาคม 2555

  Instance Variable คือ ตัวแปรชนิดหนึ่งที่คงอยู่ และทำงานในระดับของ Class กระบวนการทำงานนั้นจะเกิดพร้อมกับการทำงานของ Class เรามาดูข้อกำหนด, ตัวอย่างโปรแกรม และผลลัพธ์ของ Instance Variable กันครับ

   

  ภาพรวมของ Instance Variable

  1. Instance Variable จะถูกประกาศภายใน Class เ่ท่านั้น ไม่อยู่นอก method, constructor หรือ block

  2. เมื่อมีการจองพื้นที่ของ Object ใน heap (ไม่กล่าวถึง heap ในบทความนี้ครับ) Instance Variable ก็จะถูกสร้างขึ้น

  3. Instance Variable จะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับ Object ด้วยคำสั่ง new และถูกทำลายทิ้งเมื่อ Object ถูกทำลายลง

  4. Instance Variable จะเก็บค่าเพื่อนำมาใช้ในการทำงานของ method, constructor หรือ block

  5. Instance Variable สามารถที่จะประกาศก่อน หรือหลัง method main ก็ได้

  6. Instance Variable สามารถใช้งานรวมกับกลไกของ Access modifiers ได้

  7. Instance Variable เป็นตัวแปรของทุก ๆ method, constructor หรือ block ภายใน Class

  8. Instance Variable มี Default Value (ค่าเริ่มต้น) เช่น number จะเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 0 และ boolean มีค่าเริ่มต้นคือ false

  9. Instance Variable สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากการเรียกใช้งานภายใน Class หรือเรียกภายนอก Class ผ่านทาง Interface Public Method 

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  public class InstanceVariable {
  	public int a;
  	private int b;
  	public void getNumber() {
  		System.out.println( "a + b = " + (a + b) );
  	}
  	public void setNumber(int a2, int b2) {
  		a = a2;
  		b = b2;
  	}
  	public static void main(String args[]){
  		InstanceVariable instance = new InstanceVariable();
  		instance.setNumber(10, 30);
  		instance.getNumber();
  	}
  }
  

   

  ผลลัพธ์

   

  อธิบายโปรแกรม

  1. ตัวแปร a และ b ในบรรทัดที่ 2 และ 3 เป็นตัวแปรชนิด Instance Variable

  2. ตัวแปรทั้ง 2 จะถูกประกาศ และทำงานพร้อมกับการ new class เพื่อสร้าง object

  3. ตัวแปรทั้ง 2 จะถูกเรียกใช้งานจาก method, constructor หรือ block ภายใน Class


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Instance Variable Java ตัวแปรระดับ Class