บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Interface Class Java คืออะไร มาเรียนรู้กัน

  บทความวันที่ 16 ตุลาคม 2555

  Interface Class คือ Class ชนิดหนึ่งที่ีคุณลักษณะพิเศษคือ เราสามารถที่จะกำหนดหน้าที่การทำงาน (Method) ได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุรูปแบบการทำงาน หรือขั้นตอนการทำงานภายใน Method (Method Description Process) เพื่อให้ Class ที่นำ Interface Class นี้ไปใช้งาน ไประบุรูปแบบการทำงานเองตามที่ต้องการ โดยประโยชน์ของ Interface Class และรูปแบบการทำงานมีดังนี้

   

  ประโยชน์

  1. เราสามารถออกแบบ Class ที่มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน แต่มีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อสร้างข้อกำหนดการทำงาน (Method Specification) ให้มีได้หลายรูปแบบ ตามการทำงานของแต่ละ Class ที่นำไปใช้งาน

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  interface Interface {
  	void sayHello();
  	void sayWebsite();
  }
  
  class Sample implements Interface {
  	public void sayHello(){
  		System.out.println("amplysoft");	
  	}
  	public void sayWebsite(){
  		System.out.println("www.amplysoft.com");	
  	}
  }
  
  class Program {
  	public static void main(String args[]){
  		Sample s = new Sample();
  		s.sayHello();
  		s.sayWebsite();
  	}
  }
  

  ผลลัพธ์

   

  ข้อสังเกต

  1. การนำ Interface Class มาใช้งานจะใช้คำสั่ง implements [ชื่อ Interface class]

  2. Interface Class จะไม่มีการระบุรายละเอียดของ Method มีเพียงแค่ชื่อ Method เท่านั้น

  3. Interface Class สามารถประกาศตัวแปรค่าคงที่ได้

  4. Class ที่ทำการ implements Interface Class นั้นจะต้องระบุ Method ทุกตัวที่มีประกาศใน Interface Class

   

  ลองนำไปฝึกฝน และศึกษาเพิ่มเติมกันดูครับ สำหรับ Interface Class Java ครับ


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Interface Class Java คือ, รับเขียนเว็บ, รับทำเว็บ, เรียนเขียนโปรแกรม