บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Java API Packages คืออะไร

  บทความวันที่ 31 ตุลาคม 2555

  Java API Packages คือ Packages ของภาษาจาวา (Java) ที่บรรจุ Classes ต่าง ๆ เอาไว้ภายในเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมในส่วนนั้น ๆ ทั้งหมด โดยสามารถเรียกเป็นชื่ออื่น ๆ ได้เช่น Java Application Programming Interface (Java API) หรือ Java class library

   

  Java API Packages (Reference Java SE 6.0)

  Packages Description
  java.applet Java Applet Packages บรรจุ Class สำหรับการสร้าง Applet
  java.awt Java Abstract Window Toolkit Package บรรจุ Class สำหรับการจัดการ GUIs ใน Java 1.0 และ 1.1
  java.awt.event Java Abstract Window Toolkit Event Package บรรจุ Class สำหรับจัดการ Event ของ AWT
  java.io Java Input/Output Package บรรจุ Class สำหรับทำงาน input และ output ข้อมูล
  java.lang Java Language Package บรรจุ Class สำคัญต่าง ๆ ของการทำงานโปรแกรม และการ Compiler
  java.net Java Networking Package บรรจุ Class สำหรับการทำงานด้าน Computer Network
  java.text Java Text Package บรรจุ Class สำหรับการทำงานกับข้อความ, ตัวเลข, ตัวอักษร และอื่น ๆ
  java.util Java Utilities Package บรรจุ Class สำหรับการทำงานต่าง ๆ เช่น วันที่, เวลา, random number, tokens
  java.swing Java Swing GUI Components Package บรรจุ Class สำหรับการจัดการ GUIs ด้วย Java’s Swing
  java.swing.event Java Swing Event Package บรรจุ Class สำหรับจัดการ Event ของ Swing

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  import java.util.*;
  
  public class Import {
  	public static void main(String args[]){
  	}
  }
  

   


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Java API Packages คือ, รับทำเว็บ, รับเขียนเว็บ, เรียนเขียนโปรแกรม