บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Java Platform จาวาแพล็ตฟอร์ม คืออะไร

  บทความวันที่ 25 ตุลาคม 2555

  จาวาแพล็ตฟอร์ม (Java Platform) คืออะไร ?? ตรงนี้ต้องขอกล่าวถึงคำนิยามของ แพล็ตฟอร์ม ก่อนซึ่งมีความหมายรวมถึง ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์ ที่ทำงานประสานกัน หรือทำงานแยกจากกัน ต่างคนต่างทำ โดยเมื่อรวมคำว่า จาวา (Java) เข้าไปรวมกับ แพล็ตฟอร์ม อันจะหมายถึง ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์ที่ทำงานด้วยภาษาจาวา โดยจาวาแพล็ตฟอร์ม มีทั้งหมด 3 แพล็ตฟอร์มดังนี้

   

  Image referenced from http://www.minoosoft.net/tech/images/java.gif

   

  1. Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) คือ ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมทั่ว ๆ ไปที่เรียกว่า จาวาแอปพลิเคชัน (Java Application)

  2. Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) คืือ ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแบบมัลติเทียร์ (Multitiered), แบบ Client - Server, แบบ Trail Appliances และโปรแกรมที่รองรับการใช้งานในองค์กร

  3. Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) คือ ใช้สำหรับทำงานบนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Java Platform จาวาแพล็ตฟอร์ม คือ, รับทำเว็บ, รับเขียนเว็บ, เรียนเขียนโปรแกรม