บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Local Variable Java ตัวแปรภายใน

  บทความวันที่ 24 ตุลาคม 2555

  บทความนี้ขอกล่าวถึงเรื่อง Local Variable (ตัวแปรภายใน) ซึ่งจัดอยู่ในเรื่องของ Variable Type โดยบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องการประกาศตัวแปร, ข้อกำหนดของ Local Variable, ตัวอย่างโปรแกรม และผลลัพธ์ครับ

   

  โครงสร้างการประกาศตัวแปร (Declare Variable)

  type identifier [ = value][, identifier [= value] ...] ;
  

   

  ภาพรวมของ Local Variable

  1. Local Variable จะถูกประกาศไว้ใน method, constructors หรือ blocks

  2. Local Variable จะถูกสร้างขึ้นมาทันที เมื่อ method, constructors หรือ blocks ถูกเรียกใช้งาน (call หรือ enterd) และจะถูกทำลายทิ้งทันทีเมื่อโปรแกรมออกจาก method, constructors หรือ blocks

  3. เรื่องของ Access Modifiers ไม่สามารถใช้ได้กับ Local Variable

  4. Local Variable จะถูกมองเห็น หรืออ้างอิงถึงได้เฉพาะภายใน method, constructors หรือ blocks

  5. Local Variable มีการดำเนินการแบบ Stack Level Internally (เป็น Stack ระดับภายในเท่านั้น)

  6. Local Variable ไม่มี Default Value หรือค่าเริ่มต้น ฉะนั้นควรมีการประกาศค่าให้กับ Local Variable ก่อนที่จะนำไปใช้งาน

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  public class LocalVariable {
  	public static void getNumber(){
  		int number = 2012;
  		System.out.println( "number value = " + number );
  	}
  	public static void main(String args[]){
  		getNumber();
  	}
  }
  

   

  ผลลัพธ์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Local Variable Java ตัวแปรภายใน