บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Primitive Data Types ชนิดข้อมูลพื้นฐานกับการประกาศตัวแปร

  บทความวันที่ 24 ตุลาคม 2555

  บทความนี้ขอกล่าวถึงเรื่อง Primitive Data Types (ชนิดข้อมูลพื้นฐาน) กล่าวคือ ค่าข้อมูลใด ๆ ก็แล้วแต่นั้นจำเป็นจะต้องมีชนิดของข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่าเป็นข้อมูลชนิดแบบใด เช่น ตัวเลข หรือ ตัวอักษร เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในกรณีต่าง ๆ เช่น ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงผลในรูปแบบของข้อความ เป็นต้น

   

  ประเภท Primitive Data Types (ชนิดข้อมูลพื้นฐาน)

  ชนิดข้อมูล จำนวนบิต ช่วงของค่าที่เก็บได้
  boolean แล้วแต่ JVM กำหนด true หรือ false
  char 16 บิต ใช้เก็บอักขระรหัสตั้งแต่ 0 ถึง 65535
  byte 8 บิต -128 ถึง 127
  short 16 บิต -32768 ถึง 32767
  int 32 บิต -2147483468 ถึง 2147483467
  long 64 บิต เลขลบ และเลขบวกจำนวนมาก
  float 32 บิต เก็บเลขทศนิยม และเลขยกกำลัง
  double 64 บิต เก็บเลขทศนิยม และเลขยกกำลังได้ละเอียดกว่า float

   

  ข้อมูลอ้างอิงจาก Primitive Data Types

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  public class DataType {
  	public static void main(String args[]){
  		char c = 'A';
  		byte b = 10;
  		short s = 7;
  		int i = 500;
  		long l = -300000;
  		float f = 40.5F;
  		double d = 45.69D;
  				
  		System.out.println( "c = "+c );
  		System.out.println( "b = "+b );
  		System.out.println( "s = "+s );
  		System.out.println( "i = "+i );
  		System.out.println( "l = "+l );	
  		System.out.println( "f = "+f );
  		System.out.println( "d = "+d );
  	}
  }
  

   

  ผลลัพธ์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Primitive Data Types Java, รับทำเว็บไซต์, เรียนเขียนโปรแกรม, รับเขียนเว็บไซต์