บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Switch Case Java เงื่อนไขแบบทำหลายทิศทาง

  บทความวันที่ 26 ตุลาคม 2555

  Switch Case คือ คำสั่งสำหรับการสร้างเงื่อนไขแบบทำหลายทิศทาง ซึ่งจะไม่เหมือนกับ If - Then - Else Statement เพราะ Switch Statement นั้นจะสามารถทำได้หลายเงื่อนไขที่เป็นจริง ซึ่งสามารถทำงานกับชนิดข้อมูลต่าง ๆ เช่น byte, short, char, และ int primitive data types อีกทั้งยังทำงานรวมกับชนิดข้อมูล enumerated ได้อีกด้วย (ไม่ขอกล่าวถึง enumerated ในบทความนี้ครับ)

   

  ภาพรวมของ Switch Statement

  1. ประกอบไปด้วย 3 คำสั่งหลัก ๆ คือ switch, case และ break

  2. switch ใช้สำหรับระบุค่าที่ต้องการสร้างเงื่อนไข

  3. case ใช้สำหรับระบุขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละทิศทาง

  4. break ใช้สำหรับจบขั้นตอนการดำเนินงานในเหตุการณ์นั้น ๆ

  5. ใช้คำสั่ง default เพื่อระบุถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่พบทิศทางใด ๆ

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  public class SwitchCase {
  	public static void main(String args[]){
  		int score = 3;
  		switch( score ) {
  			case 5 : System.out.println( "Score : " + score + " = A"); break;
  			case 4 : System.out.println( "Score : " + score + " = B"); break;
  			case 3 : System.out.println( "Score : " + score + " = C"); break;
  			case 2 : System.out.println( "Score : " + score + " = D"); break;
  			case 1 : System.out.println( "Score : " + score + " = E"); break;
  			default : System.out.println( "Score : " + score + " = F" );
  		}
  	}
  }
  

   

  ผลลัพธ์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Switch Case Java เงื่อนไขแบบทำหลายทิศทาง