บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Try - Catch - Finally กับการจัดการความผิดปกติของโปรแกรม

  บทความวันที่ 31 ตุลาคม 2555

  Try - Catch - Finally คือ คำสั่งสำหรับการจัดการความผิดปกติของการทำงานโปรแกรมบนภาษาจาวา (Java) โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน โดยแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ที่แต่ต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ของคำสั่งนั้น ๆ

   

  ภาพรวมของ Try - Catch - Finally

  1. คำสั่ง Try เป็นส่วนของบริเวณที่คาดการว่าอาจจะเกิดเหตุผิดปกติของโปรแกรม

  2. คำสั่ง Catch เป็นส่วนของการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือความผิดปกติของโปรแกรม

  3. คำสั่ง Finally เป็นส่วนเสริม สำหรับการทำงานก่อนจบ การจัดการความผิดปกติของโปรแกรม

  4. คำสั่ง Catch สามารถมีได้มากกว่า 1 ในแต่ละ 1 Try

  5. คำสั่ง Try และ Catch ต้องใช้งานร่วมกัน แต่ Finally ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  public class TryCatchFinally {
  	public static void main(String args[]){
  		int a = 5, b = 0;
  		try {
  			System.out.println( "value is " + ( a/b ) );	
  		} catch( Exception e ) {	
  			System.out.println( "Program Error" );
  		} finally {
  			System.out.println( "Exit Program" );
  		}
  	}
  }
  

   

  ผลลัพธ์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Try - Catch - Finally, รับเขียนเว็บ, รับทำเว็บ, เรียนเขียนโปรแกรม