บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีสร้างตาราง (Tables) ใน Oracle Database Express 11g

  บทความวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

  บทความนี้แนะนำวิธีการสร้างตาราง (Tables) ใน Oracle  Database Express 11g โดย ตารางข้อมูล หรือ Tables นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของ Object เช่นเดียวกับ View, Index และอื่น ๆ ใน Oracle Database

   

  1. login เข้าสู่ Workspace ที่ต้องการสร้างตารางข้อมูล วิธีการสร้าง และ login workspace

  2. คลิกเลือกเมนู SQL Workshop > Object Browser 

   

  3. มุมขวาของ Screen คลิกเมนู Create > Table จะเข้าสู่หน้าสำหรับการกำหนด Table Name และคุณสมบัติของ Field

   

  4. ให้ทำการระบุชื่อตาราง และรายละเอียดของ Field ที่จะจัดเก็บแล้วกดปุ่ม Next ด้านขวามือบนของ Form

   

  5. กำหนด Primary Key ให้กับตารางข้อมูล ให้ทำการเลือก Populated from a new sequence แล้วกำหนด Field ที่ต้องการให้เป็น Primary Key จากนั้นกด Next

   

  6. ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนด Foreign Key โดยในตัวอย่างที่ไม่กำหนด ให้กดปุ่ม Next

  7. ขั้นตอนต่อมาคือ การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ให้กับ Field โดยในตัวอย่างที่ไม่กำหนด ให้กดปุ่ม Next

  8. ขั้นตอนสุดท้ายเป็นรายงานสรุปโครงสร้างของตารางข้อมูล ให้กดปุ่ม Create

   

  9. ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะปรากฏหน้าจอสำหรับจัดการตารางข้อมูล ดังตัวอย่างรูปภาพ


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีสร้างตาราง (Tables) ใน Oracle Database Express 11g, รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์