บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  ป้องกัน Bots, Spam PHP การใช้ CAPTCHA PHP ด้วย reCAPTCHA

  บทความวันที่ 25 มีนาคม 2556

   

  CAPTCHA คือ เครื่องมือ (Tools) ในการป้องกัน Bots หรือการ Spam บทความ, ความคิดเห็น หรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งบทความนี้จะขอแนะนำวิธีการใช้ CAPTCHA API ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งก็คือ reCAPTCHA

   

  ขั้นตอนการติดตั้ง และการใช้งาน ReCatpcha

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.google.com/recaptcha จากนั้นทำการกดปุ่ม USE reCAPTCHA ON YOUR SITE

  2. คลิก Site Up Now โดยจะต้องเข้าสู่ระบบด้วย Account Gmail

  3. พิมพ์ชื่อ URL ลงไป หากเป็นการทดสอบบนเครื่องของตนเองให้พิมพ์ localhost หรือ 127.0.0.1 และทำการกด Create Key

  4. ทำการดาวน์โหลด reCAPTCHA PHP Library จาก https://recaptcha.googlecode.com/files/recaptcha-php-1.11.zip

  5. ทำการใส่ Source Code ดังนี้ ในส่วนของ $publickey = ให้ทำการใส่ publie key จากผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 3 Public Key ที่ได้รับ

  <?php
  
  	require_once('recaptchalib.php');
   	$publickey = "your_public_key"; // you got this from the signup page
  	echo recaptcha_get_html($publickey);
  	
  ?>
  
  Source Code ด้านบนจะเป็นฝั่ง Client Side 
  
  

   

  6. ทำการใส่ Source Code ที่ทางฝั่ง Server Side หรือฝั่งที่รับข้อมูลจากฟอร์ฺม ในส่วนของ $privatekey =  ให้ทำการใส่ Private Key จากผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 3 Public Key ที่ได้รับ

  <?php
  
  	require_once('recaptchalib.php');
  	$privatekey = "your_private_key";
  	$resp = recaptcha_check_answer ($privatekey,
    	$_SERVER["REMOTE_ADDR"],
  		$_POST["recaptcha_challenge_field"],
  		$_POST["recaptcha_response_field"]);
  
  	if (!$resp->is_valid) {
  
  		die ("The reCAPTCHA wasn't entered correctly. Go back and try it again." .
  				"(reCAPTCHA said: " . $resp->error . ")");
  	} else {
   
    		// Block ในส่วนของ รหัส CAPTCHA ถูกต้อง
  	
  	}
  	
  ?>
  

   

  7. ทดสอบผลลัพธ์จากการใช้งาน reCAPTCHA


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา ป้องกัน Bots, Spam PHP การใช้ CAPTCHA PHP ด้วย reCAPTCHA