บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  การส่งตัวแปร PHP ผ่าน Form HTML (HTTP Request Submit Form)

  บทความวันที่ 9 มกราคม 2556

  บทความนี้ขอกล่าวถึงวิธีการส่งตัวแปรผ่าน Form HTML หรือการ Submit Form

   

  ภาพรวมของการส่งตัวแปร PHP ผ่าน Form HTML

  1. ใช้ Tag FORM คลุม Object ต่าง ๆ ที่ต้องการส่งตัวแปรผ่าน Form

  2. ใช้ Attribute action สำหรับการระบุว่าให้ไปประมวลผลที่หน้าไหน หากมีการกดปุ่ม Submit

  3. ใช้ Attribute method สำหรับการระบุรูปแบบการส่งข้อมูล โดยทั่วไปจะมี 2 แบบ คือ POST และ GET

  4. สร้าง Object Type ชนิด Submit สำหรับปุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้กดสำหรับส่งผ่านข้อมูล

  5. การรับข้อมูลทางฝั่ง PHP นั้นโดยปกติสามารถรับได้ 3 แบบ คือ $_POST, $_GET และแบบ $_REQUEST

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  <form action='<? echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>' method='post'>
  Hello, What you name <input type='text' name='name' />
  <input type='submit' value='ok' />
  </form>
  
  <?
  
  	$name = $_REQUEST['name'];
  	
  	if( $name != "" ) {
  	
  		echo "My name is <b>".$name."<b/>";
  	
  	}
  
  ?>
  

   

  ผลลัพธ์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา การส่งตัวแปร PHP ผ่าน Form HTML, รับเขียนเว็บ, รับทำเว็บ, เรียนเขียนโปรแกรม