บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  switch case php การสร้างเงื่อนไขแบบ switch case บนภาษา php

  บทความวันที่ 16 มีนาคม 2556

  switch case คือ คำสั่งสำหรับการสร้างเงื่อนไขแบบเลือกทำ

   

  ภาพรวมของ switch case

  1. ชุดคำสั่งประกอบด้วย switch, case, break และ default

  2. ส่วนของคำสั่ง switch ใช้สำหรับการระบุเงื่อนไขการทำงาน

  3. ส่วนของคำสั่ง case ใช้สำหรับระบุขั้นตอนการดำนเนิงาน

  4. ส่วนของคำสั่ง break ใช้สำหรับจบขั้นตอนการดำเนินงาน

  5. ส่วนของคำสั่ง default ใช้สำหรับกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขใด ๆ

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  <?
  
  	$score = 4;
  	
  	switch( $score ) {
  	
  		case 5 : $grade= "A"; break;
  		case 4 : $grade= "B"; break;
  		case 3 : $grade= "C"; break;
  		case 2 : $grade= "D"; break;
  		case 1 : $grade= "E"; break;
  		default : $grade= "F"; break;
  		
  	}
  	
  	echo "Grade = ".$grade
  
  ?>
  

   

  ผลลัพธ์

  Grade = B
  

  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา switch case php การสร้างเงื่อนไขแบบ switch case บนภาษา php, รับเขียนเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, เรียนเขียนโปรแกรม, รับสอนเขียนโปรแกรม