บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Try Catch PHP การดักจับข้อผิดพลาดของโปรแกรม

  บทความวันที่ 9 มกราคม 2556

  Try ... Catch คือ คำสั่งสำหรับการดักจับข้อผิดพลาด (Exception) และแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดของโปรแกรม และสร้างทางเลือกสำหรับการทำงานหากพบข้อผิดพลาดในลักษณะต่าง ๆ

   

  ภาพรวมของคำสั่ง Try ... Catch

  1. Try .. Catch คือ คำสั่งสำหรับการดักจับ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

  2. ในส่งของBlock Try คือ ส่วนของโปรแกรมทีั่คาดการว่าจะเกิดข้อผิดพลาด

  3. ในส่วนของ Block Catch คือ ส่วนของการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

  4. ใช้คำสั่ง throw new Exception('MESSAGE') เพื่อระบุข้อความ หากพบข้อผิดพลาด

   

  ตัวอย่างโปรแกรม

  <?
  
  	function cal($number){
  	
  		if( !$number ) {
  		
  			throw new Exception('Division by zero.');
  		
  		} else {
  		
  			return "$number / 1 = ".($number/1);
  		
  		}
  	
  	}
  	
  	try {
  		
  		echo cal(10)."<br/>";
  		echo cal(0)."<br/>";
  	
  	} catch( Exception $e ){
  	
  		echo "Caught exception : <b>".$e->getMessage()."</b><br/>";
  	
  	}
  
  ?>
  

   

  ผลลัพธ์

  10 / 1 = 10
  Caught exception : Division by zero.
  

  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Try Catch PHP การดักจับข้อผิดพลาดของโปรแกรม