บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  Notice: Undefined index PHP คือ และวิธีแก้ไข

  บทความวันที่ 29 มกราคม 2557

   

  Notice: Undefined index PHP คือ Message หรือข้อความแจ้งเตือน (Warning) ในส่วนของความปลอดภัยในระดับของ NOTICE (ข้อสังเกต) ของภาษา PHP ซึ่งจริง ๆ แล้วปัญหานี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ Web Server นั้น ๆ มีการเปิด E_NOTICE หรือเปิดการแจ้งเตือนข้อสังเกตในการประมวลผลของ Web Server เอาไว้ (PHP Version ใหม่ ๆ จะมีการเปิดตรงจุดนี้เอาไว้เป็นค่า Default)

   

  Notice: Undefined index PHP คือ

  1. เป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย (ข้อสังเกต) ของภาษา PHP เกี่ยวกับการไม่สามารถระบุค่า หรือ index ที่ต้องการได้

  2. ความหมายของ index ตามข้อความแจ้งเตือนนั้นอันจะหมายถึง ค่าตัวแปร (Variable value) ทุกชนิดทั้งที่เป็นแบบ ค่าตัวแปรแบบส่งผ่าน Form หรือการประกาศตัวแปรขึ้นมา แล้วไม่มีการกำหนดค่าเริ่มต้น

   

  วิธีแก้ไข Notice: Undefined index PHP 

  1. การใช้คำสั่ง isset() ในการตรวจสอบว่าตัวแปรดังกล่าวมีค่าข้อมูลอยู่รึเปล่า

  2. การใช้ custom error handler ในการส่ง error ดังกล่าวออกไปยัง logfile หรือ target ต่าง ๆ ที่ต้องการ

  3. การปิด E_NOTICE หรือการปิดการแจ้งเตือนของภาษา PHP

   

  ตัวอย่าง Code ที่ทำให้เกิด Notice: Undefined index PHP 

  <?PHP
  
   	$name = $_REQUEST['name']
  	echo $name;
  	
  ?>
  

  - จาก Code ข้างบนทำให้เกิด Notice: Undefined index เพราะ ตัวแปร name ที่ส่งผ่าน Form เข้ามานั้นไม่มีค่าข้อมูล

   

  วิธีแก้ไข  Notice: Undefined index PHP แบบ Coding

  1. แบบใช้คำสั่ง isset() * แนะนำแบบนี้ครับ เนื่องจากเราไม่ต้องไปปรับระดับความปลอดภัยของ PHP ครับ

  <?PHP
  
   	isset($_REQUEST['name']) ? $name = $_REQUEST['name'] : $name = '';
  	echo $name;
  	
  ?>
  

   

  2. แบบปิด E_NOTICE (Security Level)

  <?PHP
  	
  	error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE );
   	$name = $_REQUEST['name'];
  	echo $name;
  	
  ?>

  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Notice: Undefined index PHP คือ, รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์