บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  ตรวจสอบการประมวลผลด้วยคำสั่ง affected_rows บน PHP และ MySQLi

  บทความวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

  affected_rows คือ คำสั่งสำหรับการตรวจสอบการประมวลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การ insert, update และ delete

   

  ตรวจสอบการประมวลผลด้วยคำสั่ง affected_rows บน PHP และ MySQLi

  1. ผลลัพธ์ที่ส่งมาจากคำสั่ง affected_rows คือ จำนวน rows ที่ถูกประมวลผล หรือมีการเปลี่ยนแปลง

  2. นิยมใช้งานร่วมกับคำสั่งเงื่อนไข if else เพื่อแสดงข้อความสถานะการทำงาน

   

  ตัวอย่างตรวจสอบการประมวลผลด้วยคำสั่ง affected_rows บน PHP และ MySQLi

  <?
  	$conn = new mysqli("127.0.0.1", "root", "", "db_coffee");
  	$conn->query("set names utf8");
  	$pvc_title = $conn->real_escape_string("ทดสอบ");
  	$sql = " insert into tb_province values ( NULL, ? ) ";
  	$pp = $conn->prepare($sql);
  	$pp->bind_param("s", $pvc_title);
  	$pp->execute();
  	if( $pp->affected_rows ) {
  		echo "insert id = ".$pp->insert_id;
  	} else {
  		echo "insert failed";
  	}
  ?>
  

   

  - บรรทัดที่ 9 - 13 คือ การสร้างเงื่อนไข if else รวมกับคำสั่ง affected_rows เพื่อตรวจสอบการประมวลผล


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์, ตรวจสอบการประมวลผลด้วยคำสั่ง affected_rows บน PHP และ MySQLi