บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  ป้องกัน SQL Injection บน PHP และ MySQLi

  บทความวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

  SQL Injection คือ วิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเจาะระบบด้วยช่องโหว่ทางการเขียนโปรแกรมรวมกับคำสั่งของ SQL ที่ส่งไปประมวลผล โดยบทความนี้แนะนำวิธีป้องกัน SQL Injection บน PHP และ MySQLi ด้วย 2 วิธี ดังนี้

   

  วิธีป้องกัน SQL Injection บน PHP และ MySQLi

  1. ใช้คำสั่ง prepare เพื่อกรองเงื่อนไขในการประมวลคำสั่ง SQL ด้วย parameter

  2. ใช้ function real_escape_string() สำหรับค่าที่ Input เข้ามาก่อนส่งเข้าเงื่อนไขใน SQL

   

  ตัวอย่างวิธีป้องกัน SQL Injection บน PHP และ MySQLi

  <?
  	$conn = new mysqli("127.0.0.1", "root", "", "db_coffee");
  	$conn->query("set names utf8");
  	$pvc_title = $conn->real_escape_string("%ก%");
  	$sql = " select pvc_title from tb_province where ( pvc_title like ? ) ";
  	$pp = $conn->prepare($sql);
  	$pp->bind_param("s", $pvc_title);
  	$pp->execute();
  	$pp->bind_result($pvc_title);
  	while( $pp->fetch()) {
  	
  		echo $pvc_title.'<br/>';
  		
  	}
  ?>
  

   

  อธิบายคำสั่งเบื้องต้นกับการป้องกัน SQL Injection บน PHP และ MySQLi

  1. บรรทัดที่ 4 คำสั่ง real_escape_string() ใช้สำหรับการป้องกันอักขระแปลกปลอมจากการส่งเข้ามายังโปรแกรม

  2. บรรทัดที่ 5 คำสั่ง SQL จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย ? แทนเงื่อนไขแบบเดิม เช่น pvc_title = '$pvc_title'

  3. บรรทัดที่ 6 คำสั่ง prepare() คือ ส่วนเริ่มต้นการใข้คำสั่ง prepare โดยมีการส่งคำสั่ง SQL เป็นค่า parameter

  4. บรรทัดที่ 7 คำสั่ง bind_param คือ ส่วนการกำหนดค่า parameter .ในส่วนของเครื่องหมาย ? ในคำสั่ง SQL โดย ค่า parameter แรก s คือ แทนที่ตัวแปรชนิด String และค่า parameter ที่ 2 แทนค่าตัวแปรที่เป็นเงื่อนไข

  5. บรรทัดที่ 8 คำสั่ง execute() คือ คำสั่งประมวลผล

  6. บรรทัดที่ 9 คำสั่ง bind_result() คือ การผูกเข้ากับ Field ที่ระบุ เพื่อใช้สำหรับการแสดงผล หากกรณีมีการระบุ Field มากกว่า 1 Field ให้กำหนดค่าตัวแปรเพิ่ม เช่น bind_result( $pvc_id, $pvc_title)

  7. บรรทัดที่ 10 - 14 คือ คำสั่งการแสดงผล 


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์, ป้องกัน SQL Injection บน PHP และ MySQLi