บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  คำสั่ง cd ย้ายตำแหน่งการทำงานบน Linux

  บทความวันที่ 24 สิงหาคม 2556

  คำสั่ง cd บน Linux คือ คำสั่งสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งการทำงาน (Change working directory) โดยรูปแบบคำสั่งคือ cd ตามด้วยเส้นทางที่ต้องการเปลี่ยนการทำงาน (pathname)

   

  รายละเอียดคำสั่ง cd

  1. ใช้สำหรับเปลี่ยนตำแหน่งการทำงาน

  2. ถ้าต้องการย้อนกลับไปยัง path ก่อนหน้า ให้ทำการระบุ pathname เป็น ../ (จำนวนของ ../ คือ จำนวนการย้อนกลับ) เช่น ../../ คือ ย้อนกลับ 2 ครั้ง

  3. ระบุ pathname เป็นชื่อ Directory ที่ต้องการไปทำงาน โดยสามารถระบุ Directory ได้มากกว่า 1 เช่น cd test1/test2/test3

  4. หากระบุแค่คำสั่ง cd แต่ไม่มีการระบุ pathname จะมีผลเท่ากับการออกยังหน้าตำแหน่ง Directory นอกสุด (Directory ของ User นั้น ๆ)

   

  ตัวอย่างคำสั่ง

  [root@localhost ~]# cd Desktop
  [root@localhost Desktop]# pwd
  /root/Desktop
  [root@localhost Desktop]#

   

  สรุป

  จะเห็นได้ว่าก่อนหลังใช้คำสั่ง cd ตามด้วย pathname คือ Desktop มีผลทำให้ working directory เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถตรวจสอบได้จากคำสั่ง pwd


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา คำสั่ง cd, รับเขียนเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์