บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  คำสั่ง ls แสดงรายชื่อ File และ Directory บน Linux

  บทความวันที่ 24 สิงหาคม 2556

  คำสั่ง ls บน Linux คือ คำสั่งสำหรับแสดงรายชื่อ File และ Directory ทั้งหมด ของตำแหน่งที่เราทำงานอยู่ (working directory)

   

  ตัวอย่างคำสั่ง

  # ls
  

   

  ผลลัพธ์

   

  ค่า Parameter ตัวอย่าง

  1. #ls -l คือ แสดงชื่อ File และ Directory ซึ่งประกอบด้วย ขนาด, วันที่แก้ไข, เวลาที่แก้ไข, ผู้เป็นเจ้าของไฟล์ และสิทธิในการทำงาน

  2. #ls -a คือ แสดงชื่อ File และ Directory รวมไปถึง Hidden File 

  3. #ls -lh คือ แสดงชื่อ File และ Directory และขนาดที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

  4. #ls -F คือ แสดง / หลัง Directory (เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่าง File และ Directory หากไม่มีสีบอก)

  5. #ls -r คือ แสดงชื่อ File และ Directory แบบเรียงลำดับย้อนกลับ

  6. #ls -R  คือ แสดงชื่อ File และ Directory รวมไปถึง Sub-Directory

  7. #ls -lS  คือ แสดงชื่อ File และ Directory แบบเรียงตามขนาดไฟล์ล่าใหญ่สุด

  8. #ls --version คือ แสดง Version ของ ls

  9. #ls --help คือ แสดง help page

  10. #ls -l folder1/folder2 คือ แสดงชื่อ File และ Directory ใน Folder folder2 ที่อยู่ใน folder1

   

  สรุป

  คำสั่ง ls มีไว้สำหรับการแสดงรายชื่อ File และ Directory ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบจากการใช้งานร่วมกับค่า Parameter เพิ่มเติม


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา คำสั่ง ls บน Linux, รับเขียนเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์