บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  เขียนเว็บไซต์แรกด้วย Python กับ Hello World - Django Framework

  บทความวันที่ 17 กรกฏาคม 2556

  บทความนี้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการเขียนเว็บไซต์แรกด้วย Python กับ Hello World - Django Framework

   

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าำได้ทำการรัน Django Development Server เรียบร้อยแล้ว

  2. เข้าไปใน Folder ของเว็บไซต์ โดยตัวอย่างบทความนี้คือ mysite

  3. สร้างไฟล์ใน Folder mysite ชื่อ views.py

  4. เขียน Source Code ในไฟล์ views.py ดังนี้

  from django.http import HttpResponse
  
  def hello(request):
    return HttpResponse("Hello world website with python")
  

   

  4.1 จากตัวอย่าง Source Code ด้านบนบรรทัดแรกคือการ import class HttpResponse ซึ่งอยู่ในโมดูล django.http โดย class ดังกล่าวมีไว้สำหรับการทำงานในส่วนของการแสดงผลต่อไป

  4.2 ประกาศ Function ชื่อ hello เป็น View Function โดยใน Function นี้มีการ return Hello world website with python ออกมาด้วยคำสั่ง HttpResponse
   
  5. แก้ไขไฟล์ urls.py ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีไว้สำหรับการ Mapping ระหว่าง URLs กับ View Function โดยแก้ไขให้เหลือดังนี้
  from django.conf.urls import patterns, include, url
  from mysite.views import hello
  
  urlpatterns = patterns('',
    url(r'^hello/$', hello),        
  )
  
  
   
  ใน Source Code ด้านบนขออนุญาตอธิบายใน 2 ส่วน ดังนี้
  5.1 from mysite.views import hello คือ การประกาศ Function View hello() ที่อยู่ใน mysite.views (views.py)
  5.2 url(r'^hello/$', hello), คือ การ Mapping ว่าถ้า URLs นั้นเป็น [HOST:PORT]/hello/ ให้ทำการเรียกใช้ Function hello (hello คือ ชื่อ Function ใน views.py)
   
  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการบันทึกไฟล์ทั้ง 2 เรียบร้อยแล้ว
   
  7. เปิดโปรแกรมเว็บเบรา์ว์เซอร์แล้วรัน URL ตัวอย่างเช่น 127.0.0.1:8000/hello/ (เปลี่ยนแปลงไปตาม Host และ Port ของการ Config) หากไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ จะปรากฏประโยค Hello world website with python ดังรูปภาพ
   

  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา Hello World ด้วย Django Framework, ทำเว็บ เขียนเว็บ python