บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  การติดตั้ง Django Framework สำหรับการเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ด้วยภาษา Python

  บทความวันที่ 15 กรกฏาคม 2556

  บทความนี้จะกล่าวถึงวิธี การติดตั้ง Django Framework สำหรับการ เขียนเว็บไซต์ หรือทำเว็บไซต์ด้วยภาษา Python 

   

  วิธีการการติดตั้ง Django Framework

  1. ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมภาษา Python ก่อน โดยสามารถทำตามขั้นตอนรายละเอียดจาก วิธีการติดตั้ง Python

  2. ให้ทำการกำหนด PATH Environment สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ดังนี้

  (Python33 คือ Version ของ Python ซึ่งให้ผู้อ่านกำหนดตามชื่อ Version ที่ทำการติดตั้ง หรือคือชื่อ Folder ของ Python นั้นเอง)

  
  
  C:\Python33\;C:\Python33\Scripts;
  

  วิธีการกำหนด PATH Environment ให้ทำการคลิกขวาที่ My Computer เลือก Properties -> เลือก Tabs Advanced -> คลิกที่ปุ่ม Envirnoment Variables -> ดับเบิ้ลคลิก Variable Path ใน System Variables แล้วกำหนด C:\Python33\;C:\Python33\Scripts; ต่อท้าย ตัวอย่างดังรูปภาพ

   

   

  3. ดาวน์โหลด Django Framework จากเว็บไซต์หลักได้ที่ ดาวน์โหลด Dajngo Framework โดยในบทความนี้คือ Version Django-1.5.1 ชื่อไฟล์เต็ม ๆ คือ Django-1.5.1.tar.gz

  4. หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้นำไปไว้ที่ Drive C (ความจริงแล้วสามารถติดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้) หลังจากนั้นให้ทำการแตกไฟล์ .tar.gz ออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ Folder เพื่อใช้สำหรับการติดตั้งในขั้นตอนต่อไป

  5. หลังจากแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วให้ทำการเปิด Command Line (cmd Command) ขึ้นมาเปลี่ยนตำแหน่งไปที่ Drive C แล้วเข้าไปใน Folder Django ที่แตกไฟล์ออกมา ตัวอย่างดังรูป

   

  6. รันคำสั่ง 

  python setup.py install (สำหรับ Windows) 
  sudo python setup.py install (สำหรับ Linux)
  

  หลังจากนั้นรอสักครู่สำหรับการติดตั้ง Django Framework

   

  7. รอจนกระทั้งติดตั้งเสร็จ ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Django Framework เบื้องต้น

   

  ทดสอบการติดตั้ง Django Framework

  1. ใน cmd พิมพ์คำสั่ง python จะขึ้นหน้าจอดังรูปภาพ

   

  2. พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

  import django (กด Enter)
  django.VERSION (กด Enter)
  
  หลังจากพิมพ์ 2 คำสั่งไปจะปรากฏ Version ของ Django Framework ดังรูปภาพ (แตกต่างกันออกไปตาม Version ที่ติดตั้ง)
   
  ในกรณีที่ไม่แสดง Version หรือพบ Error Message หรือ Error Code ให้ทบทวนวิธีการติดตั้งใหม่อีกครั้ง แต่สำหรับใครก็ตามที่แสดง Version นั้นหมายถึงการติดตั้ง Django Framework ของคุณสำเร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับการสร้าง Project และการรัน Server เพื่อเขียนเว็บไซต์ หรือทำเว็บไซต์ด้วยภาษา Python แล้ว

  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา การติดตั้ง Django Framework, เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา Python, รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์