บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง Active Directory Windows Server 2008 R2

  บทความวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

  Active Directory คือ โปรแกรมที่ให้บริการด้านการจัดการ Network ส่วนกลาง และการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรของระบบเครือข่าย Active Directory ใช้ Domain Controllers เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล และทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย โดยบทความนี้แนะนำวิธีติดตั้ง Active Directory Windows Server 2008 R2

   

  วิธีติดตั้ง Active Directory Windows Server 2008 R2

  1. เข้า Server Manager โดยการคลิก icon ตามรูปภาพ

   

  2. คลิก Roles เลือก Add Roles 

   

  3. เข้าสู่หน้าจอติดตั้ง Active Directory ให้กดคลิก Next

   

  4. คลิกเลือก Active Directory Domain Services จากนั้นกดคลิก Next

   

  5. จะเข้าสู่หน้าจอแนะนำโปรแกรม Active Directory เมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next

   

  6. หน้าจอยืนยันการติดตั้งให้กดปุ่ม Install

   

  7. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Close

   

  8. เมื่อติดตั้ง Active Directory เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือวิธีการติดตั้ง Active Directory Domain Services ให้ทำการกดเมนู Start แล้วพิมพ์ dcpromo แล้วกดปุ่ม enter ดังรูปภาพ

   

  9. เข้าสู่หน้าจอติดตั้ง Active Directory Domain Services ให้กดปุ่ม Next

   

  10. กดปุ่ม Next

   

  11. คลิกเลือก Create a new domain in a new forest แล้วกดปุ่ม Next

   

  12. พิมพ์ชื่อ Domain Name ที่ต้องแล้วกดปุ่ม Next

   

  13. Forest Functional Level เปลี่ยนเป็น Windows Server 2008 แล้วกดปุ่ม Next

   

  14. ติ๊กถูก DNS Server แล้วกดปุ่ม Next

   

  15. ในกรณีที่เครื่อง Server มีการรับ IP Address แบบ DHCP อยู่ระบบจะมีการสอบถามว่าให้จะกำหนดรูปแบบเดิมคือ DHCP หรือกำหนด IP Address ในรูปแบบ Static IP แนะนำให้กด No เพื่อกำหนดแบบ Static IP Address

   

  16. คลิก Yes เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ

   

  17. เข้าสู่หน้าจอกำหนด folder ที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ Active Directory Domain Services เช่น databases, logs, SYSVOL เป็นต้น ให้ทำการเปลี่ยนตามความต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Next

   

  18. ระบุรหัสผ่านสำหรับ Administrator Account สำหรับ Active Directory ให้ทำการระบุรหัสผ่านทั้ง 2 ช่องให้เหมือนกัน จากนั้นกดปุ่ม Next

   

  19. เข้าสู่หน้าจอสรุปข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการติดตั้ง ให้กดปุ่ม Next

   

  20. เข้าสู่การติดตั้ง กรุณารอสักครู่

   

  21. ติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อย กดปุ่ม Finish

   

  22. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วระบบจะต้องการ restart ให้กดปุ่ม Restart Now

   

  23. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ login จะสังเกตว่าจะมีชื่อ Domain Name อยู่หน้า Account ซึ่งถือว่าติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง Active Directory Windows Server 2008 R2, รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์