บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธี Join Domain Windows Server 2008 R2

  บทความวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

  Join Domain Windows Server 2008 R2 คือ วิธีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อในลักษณะของการใช้งานร่วมกันภายใน Domain เพื่อการกำหนดสิทธิ การบริหารจัดการทรัพยากรของเครื่อง และของระบบเครือข่ายจากเครื่องศูนย์กลาง (Domain Controllers) โดยบทความนี้จะแนะนำวิธีการ วิธี Join Domain Windows Server 2008 R2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

   

  รายละเอียดการ Join Domain

  SERVER - IP Address Windows Server 2008 R2 - 192.168.1.10/24

  CLIENT - IP Address Windows 7 - 192.168.1.10/24

   

  วิธี Join Domain Windows Server 2008 R2

  วิธีติดตั้ง Active Directory Windows Server 2008 R2

   

  2. ที่เครื่อง Client ให้ทำการกำหนด IP Address / DNS1 ดังรูป (DNS1 ให้กำหนดไปยัง IP Address Server)

   

  3. เริ่มต้น Join Domain จากเครื่อง Client สู่ Server โดยทำงานทีั่เครื่อง Client

  3.1 คลิกขวาที่ My Computer > Properties

  3.2 คลิก Change Settings

   

  4. Tabs Computer Name คลิกปุ่ม Change...

   

  5. ใส่ชื่อ Domain Name ในช่อง Domain จากนั้นกดปุ่ม OK

   

  6. หากกำหนดทุกอย่างถูกต้องจะมี DialogBox ขึ้นมาเพื่อให้กรอก Username / Password Administrator Account ของ Server

  หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่ขึ้น DialogBox ให้ทำการตรวจสอบ DNS ของเครื่อง Client หรือ ตรวจสอบชื่อ Domain Name

   

  7. หากใส่ Username / Password ถูกต้องจะขึ้นหน้าจอดังรูป ให้กดปุ่ม OK แล้ว restart เครื่อง

   

  8. ทดสอบสร้าง User ให้กับเครื่อง Client เพื่อ login เข้าใช้งาน ที่เครื่อง Server ไปที่เมนู Start > Administrative Tools > Active Directory Users and Computers

   

  9. ที่หน้าจอโปรแกรมด้านซ้ายมือ Tree ให้คลิกขวาที่ Users > New > User

   

  10. กำหนด Username โดยในตัวอย่างกำหนดเป็น demo1 ใส่ช่องที่สำคัญให้ครบแล้วกด Next

   

  11. กำหนด Password และติ๊กค่าต่าง ๆ จากนั้นกด Next และกด Finish

   

  12. จะสังเกตเห็น User ที่เราพึ่งสร้างไป

   

  13. ที่หน้าจอ Client ตอน login ให้กดปุ่ม Other User

   

  14. กรอก Username / Password ที่พึ่งสร้างไปจากนั้นกดปุ่มในกรอบสีแดง

   

  15. เสร็จสิ้นการ Join Domain และการสร้าง User เบื้องต้นสำหรับการใช้งานที่เครื่อง Client


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธี Join Domain Windows Server 2008 R2, รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์