บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  ติดตั้ง Apache2, PHP5, MySQL (LAMP), phpMyAdmin บน Ubuntu

  บทความวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

  LAMP คือ (Linux, Apache, MySQL, PHP) วัตถุประสงค์ของ LAMP คือ การทำ Web Server บนระบบปฏิบัติการ Linux โดยบทความนี้จะสอนวิธีการติดตั้ง LAMP + phpMyAdmin บน Ubuntu

  1. Linux คือ ระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก UNIX

  2. Apache คือ Web Server สำหรับทำหน้าที่ในการให้บริการ Web Server

  3. MySQL คือ ฐานข้อมูล เพื่อใช้สำหรับบริหาร และจัดการข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล และตารางข้อมูล

  4. PHP คือ ภาษาที่ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์

   

  วิธีติดตั้ง Apache2, PHP5, MySQL (LAMP), phpMyAdmin บน Ubuntu

  1. เข้าสู่ Mode root privileges

  sudo su
  

  จากนั้นกรอกรหัสผ่านของ root ที่ติดตั้งบน Ubuntu

   

  2. ติดตั้ง Apache

  apt-get install apache2
  

  ทดสอบหลังการติดตั้งเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://IP_SERVER เช่น http://192.168.92.130 จะปรากฏหน้าจอดังรูป

   

  3. ติดตั้ง MySQL

  apt-get install mysql-server mysql-client

  ระหว่างการติดตั้งจะมีให้กรอกรหัสผ่านสำหรับ root ของ MySQL ให้ทำการกำหนดตามที่ต้องการ

   

  4. ติดตั้ง PHP

  apt-get install php5 libapache2-mod-php5

   

  5. ทดสอบการติดตั้ง PHP

  5.1  Restart Apache2

  service apache2 restart
  

   

  5.2 สร้างไฟล์เพื่อเรียก php info

  nano var/www/phpinfo.php
  

   

  5.3 พิมพ์คำสั่ง PHP ดังนี้

  <?PHP
  	phpinfo();
  ?>
  

   

  5.3 เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://IP_SERVER เช่น http://192.168.92.130 จะปรากฏหน้าจอดังรูป

   

  6. ติดตั้ง Packets อื่น ๆ เพื่อให้ PHP สนับสนุน MySQL รวมไปถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับ PHP

  apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-intl php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcryptphp5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl
  

   

  7. ติดตั้ง phpMyAdmin

  apt-get install phpmyadmin
  

   

  7.1 เลือก Apache2

   

  7.2 เลือก YES จาดนั้นกำหนด Password ให้กับ Account สำหรับ MySQL ตามที่ต้องการ

   

  8. Restart Apache

  service apache2 restart
  

   

  9. ทดสอบการติดตั้ง phpmyadmin เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://IP_SERVER/phpmyadmin เช่น http://192.168.92.130/phpmyadmin จะปรากฏหน้าจอดังรูป


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง Apache2, PHP5, MySQL (LAMP), phpMyAdmin บน Ubuntu, รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์