บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีสร้าง FTP lsolate users ด้วย Active Directory Windows Server 2008 R2

  บทความวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

  lsolate users using Active Directory คือ FTP Site ที่ใช้สำหรับการ authentication user ผ่าน Active Directory โดยบทความจะแนะนำวิธีการสร้าง FTP lsolate users ด้วย Active Directory Windows Server 2008 R2

   

  วิธีสร้าง FTP lsolate users ด้วย Active Directory Windows Server 2008 R2

  วิธีติดตั้ง FTP Server Windows Server 2008 R2 (IIS 6 Compatibility)

   

  1. เข้าโปรแกรมผ่านทาง Start > Administrative Tools > Internet Information Service (IIS) 6.0 Manager

   

  2. คลิกขวาที่ FTP Sites > New > FTP Site...

   

  3. ระบุ FTP Site Description แล้วกด Next

   

  4. ระบุ IP Address ที่อนุญาตให้ใช้งาน และ Port Number จากนั้นกด Next

   

  5. เลือก lsolate users using Active Directory แล้วกด Next

   

  6. ระบุ Username & Password Account ที่มีสิทธิใน Active Directory พร้อมกับระบุชื่อ Active Directory Domain จากนั้นกด Next

   

  7. ยืนยันรหัสผ่านที่กรอกไปในขั้นตอนที่ผ่านมา

   

  8. เลือก Read & Write แล้วกด Next

   

  9. กด Finish เพื่อสิ้นสุดการสร้าง FTP Site แบบ lsolate users using Active Directory

   

  10. คลิกขวาที่ FTP Site ที่พึ่งสร้างแล้วกด Start

   

  11. ขั้นตอนหลังจากนี้คือการกำหนด FTPRoot และ FTPDir ให้กับ Account ใน Active Directory โดยการคลิก Start แล้วพิมพ์ที่ช่องว่างว่า adsiedit.msc แล้วกด enter

   

  12. จะขึ้นหน้าจอของโปรแกรม adsiedit (Active Directory Service Interfaces Editor) ให้คลิกขวาที่ ADSI Edit > Connect to...

   

  13. คลิกเลือกขยายตามกรอบสีแดงจนถึง Account ที่ต้องการทดสอบ โดยบทความนี้ทดสอบด้วย Administrator Account ให้ทำการคลิกขวาที่ Account > Properties

   

  14. เปลี่ยนแปลงค่า msIIS-FTPDir และ msIIS-FTPRoot 

  14.1 msIIS-FTPDir คือ Directory ที่จะกำหนดให้ Account นั้นทำงาน

  14.2 msIIS-FTPRoot  คือ Directory Root หรือ Directory ที่คลุม Directory ทั้งหมดที่จะกำหนดให้แต่ละ Account

   

  15. ทำการสร้าง Directory ทั้ง Dir & Root ตามที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา

   

  16. ทดสอบการสร้าง FTP Site แบบ lsolate users using Active Directory โดยการเปิด prompt แล้วพิมพ์ ftp localhost

   

  17. ทดสอบด้วยโปรแกรม Filezilla


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีสร้าง FTP lsolate users ด้วย Active Directory Windows Server 2008 R2, รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์