บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง และใช้งาน SSH บน CentOS (Linux)

  บทความวันที่ 24 สิงหาคม 2556

  Secure Shell (SSH) คือ Protocol ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ภายในระบบเครือข่าย (Network) เพื่อการทำงานบนเครื่องนั้น ๆ ซึ่ง SSH นั้นจะมีความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากมีการเข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการสื่อสาร ซึ่งจะไม่เหมือนกับ rlogin, TELNET หรือ rsh ซึ่งจะมีปัญหาในด้านความปลอดภัย

   

  สรุปรายละเอียดของ Secure Shell (SSH)

  1. ใช้สำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่อยู่บนระบบเครือข่าย เพื่อการทำงานบนเครื่องนั้น ๆ 

  2. SSH ใช้ Port 22 เป็นค่า Default

  3. SSH มีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการสื่อสาร

  4. openssh ที่ใช้ในการติดตั้ง คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ แบบฟรี โดยมีการสื่อสารอยู่บนพื้นฐานของ Protocol SSH

   

  วิธีการติดตั้ง

  1. พิมพ์คำสั่งสำหรับติดตั้ง openssh

  # yum -y install openssh-server openssh-clients
  

   

  2. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการเปิดการทำงาน (Start the service)

  # chkconfig sshd on
  # service sshd start
  
   
  จะได้ผลลัพธ์ประมาณดังภาพ
  วิธีการติดตั้ง และใช้งาน SSH บน CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์
   
  3. ทดลองเชื่อมต่อด้วย Protocol SSH ผ่านโปรแกรม putty โดยทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นกรอก IP Address ของ Server แล้วเลือก Protocol เป็น SSH แล้วกดปุ่ม open (โปรแกรม putty สามารถค้นหา ดาวน์โหลด และติดตั้ง ฟรี จากทาง Google ครับ)
  วิธีการติดตั้ง และใช้งาน SSH บน CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์
   
   
  4. กรอกชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเริ่มต้นทำงานผ่านการสื่อสาร Protocol SSH
  วิธีการติดตั้ง และใช้งาน SSH บน CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง และใช้งาน SSH บน CentOS (Linux)