บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีตั้งค่า Static IP Address บน CentOS (Linux)

  บทความวันที่ 4 กันยายน 2556

  Static IP Address คือ IP Address ที่คงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง โดยวิธีการนี้จะเป็นการกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับอุปกรณ์นั้น ๆ แบบค่าคงที่ เช่น กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ A มีค่า IP Address เป็น 192.168.1.39 ซึ่งค่า IP Address ที่ถูกกำหนดแบบ Static IP นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงค่าจากผู้ดูแลระบบ

   

  ประโยชน์ของการกำหนด Static IP Address

  1. เพื่อการกำหนด Service ที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น IP 192.168.1.1 คือให้บริการ Print Server เป็นต้น

  2. ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสะดวก หากพบปัญหาจาก IP Address ดังกล่าว

   

  ข้อควรระวังในการกำหนด Static IP Address

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ใน Network ที่สามารถสื่อสารกันได้ ห้ามมีการระบุ IP Address ซ้ำกัน

  2. การกำหนด IP Address แบบ Static สามารถทำได้ยากกว่าแบบ DHCP

   

  วิธีการตั้งค่า Static IP Address บน Linux CentOS (ในตัวอย่างนี้กำหนด IP Address เป็น 192.168.1.39)

  1. ตรวจสอบก่อนว่าเราจะกำหนด IP Address ใน Card LAN อันไหน เช่น eth0 ก็ให้ทำตั้งไฟล์ชื่อ ifcfg-eth0 

  nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
  

   

  DEVICE="eth0"
  NM_CONTROLLED="yes"
  ONBOOT=yes
  TYPE=Ethernet
  BOOTPROTO=static
  DEFROUTE=yes
  IPV4_FAILURE_FATAL=yes
  IPV6INIT=no
  NAME="System eth0"
  IPADDR=192.168.1.39
  NETMASK=255.255.255.0
  GATEWAY=192.168.1.1
  DNS1=192.168.1.1
  DOMAIN=demo.local
  USERCTL=no

   

  2. Restart Service network

  /etc/init.d/network restart
  

   

  3. ทดสอบโดยใช้คำสั่ง ifconfig

   

  4. กรณีทดสอบบน VMware ให้ทำการกดกำหนด Network Adapter เป็น Bridegd ก่อน ดังภาพ

  จากนั้นกดคลิก Settings

   

  กำหนด Network connection ตามรูปภาพแล้วกดปุ่ม OK (อ้างอิงจาก VMware 7)


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีตั้งค่า Static IP Address บน CentOS (Linux)