บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง RoundCube Webmail บน CentOS (Linux)

  บทความวันที่ 9 กันยายน 2556

  RoundCube Webmail คือ โปรแกรม Webmail ฟรี ที่มีการทำงานแบบ browser-based multilingual IMAP client โดยโปรแกรม RoundCube Webmail นั้นกำลังได้รับความนิยมในการนำมาใช้เป็น Webmail อย่างมากเนื่องจากความสามารถ และหน้าตาของโปรแกรมที่สวยงามเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยบทความนี้จะสอนวิธีการติดตั้ง Roundcube Webmail บน Linux CentOS 6

   

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS

  1. ติดตั้ง Postfix และ Dovecot (Mail Server) ก่อน

  วิธีติดตั้ง Mail Server บน CentOS (Linux) (Postfix, Dovecot, SquirrelMail)

   

  หรือ ถ้าติดตั้ง Mail Server แล้วให้ทำการติดตั้ง httpd, php, mysql และส่วนอื่น ๆ 

  yum install httpd php php-common php-json php-xml php-mbstring php-imap php-pear-DB php-mysql mysql mysql-server -y
  

   

  2. ติดตั้งโปรแกรม RoundCube Webmail ใน Directory /var/www/html/

  wget -4 http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/files/roundcubemail/0.8.6/roundcubemail-0.8.6.tar.gz/download
  tar zvfx roundcubemail-0.8.6.tar.gz
  mv roundcubemail-0.8.6 /var/www/html/roundcubemail
  chown -R apache:apache /var/www/html/roundcubemail
  

   

  3. สร้าง Database roundcube

  service mysqld start
  mysqladmin -u root password 01234
  mysql -uroot -p
  CREATE DATABASE roundcubemail /*!40101 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO roundcube@localhost IDENTIFIED BY 'password';
  

   

  4. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://localhost/roundcubemail/installer ตรวจสอบสถานะความพร้อมของ Server หาก OK หมดแล้วให้กดปุ่ม CONTINUE

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  5. แก้ไขในช่อง The IMAP host(s) chosen to perform the log-in โดยใส่เป็น localhost จากนั้นกดปุ่ม CONTINUE

   

  6. สร้างไฟล์ main.inc.php โดยทำการ copy ข้อมูลใส่เข้าไปในไฟล์

  vi /var/www/html/roundcubemail/config/main.inc.php
  

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  7. สร้างไฟล์ db.inc.php โดยทำการ copy ข้อมูลใส่เข้าไปในไฟล์

  vi /var/www/html/roundcubemail/config/db.inc.php
  

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  8. สร้างไฟล์ทั้ง 2 เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม CONTINUE

   

  9. แก้ไขค่า date.timezone ใน php.init

  vi /etc/php.ini
  date.timezone = Asia/Bangkok
  

   

  10. แก้ไขไฟล์ db.inc.php

  vi /var/www/html/roundcubemail/config/db.inc.php
  $rcmail_config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube:password@localhost/roundcubemail';
  

   

  11. ตรวจสอบค่าสถานะทั้งหมดต้อง OK จากนั้นกดปุ่ม Initialize database

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  12. ลบ Directory installer 

  cd /var/www/html/roundcubemail/
  rm -rf installer
  

   

  13. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://localhost/roundcubemail/

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  14. login ด้วย user1

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  15. ทดสอบส่งอีเมล์ไปหา user2@demo.local

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  16. login ด้วย user2

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  17. ใน Inbox ของ user2 จะมีอีเมล์ที่ถูกส่งมาจาก user1

  วิธีการติดตั้ง RoundCube Webmail บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง RoundCube Webmail บน CentOS (Linux)