บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง และใช้งาน FTP Server บน CentOS (Linux) ด้วย vsftpd

  บทความวันที่ 24 สิงหาคม 2556

  File Transfer Protocol (FTP) คือ Protocol ที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยน และัจัดการไฟล์ต่าง ๆ บนเครือข่าย TCP/IP เช่น Internet โดย FTP นั้นมีรูปแบบการทำงานแบบ Client - Server โดยบนความนี้สอน วิธีการติดตั้ง FTP Server บน CentOS 6 ด้วยโปรแกรม vsftpd

   

  ขั้นตอนการติดตั้ง FTP Server บน CentOS 6 ด้วยโปรแกรม vsftpd

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม vsftpd

  # yum install vsftpd
  

   

  2. Start Service vsftpd 

  # service vsftpd start

   

  3. เปิดการใช้งาน vsftpd ใน Multi-user levels

  # chkconfig vsftpd on

   

  4. ปิด Firewall 

  # service iptables stop
  # chkconfig iptables off
  # chkconfig ip6tables off
  

   

  5. ทดสอบโดยการเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ URL เป็น ftp://IP_SERVER เช่น ftp://192.168.0.152

  วิธีการติดตั้ง และใช้งาน FTP Server บน CentOS ด้วย vsftpd - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  ขั้นตอนการสร้าง Account FTP ให้กับแต่ละคน (FTP แบบ Authentication Required)

  1. แก้ไขไฟล์ vsftpd.conf โดยพิมพ์คำสั่ง แก้ไขค่าตามคำอธิบายด้านล่าง และทำการบันทึก

  # nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

   

  1.1 ascii_upload_enable=YES ลบเครื่องหมาย # ออก

  1.2 ascii_download_enable=YES ลบเครื่องหมาย # ออก

  1.3 ftpd_banner=Welcome to blah FTP service. ลบเครื่องหมาย # ออก

  1.4 use_localtime=YES เพิ่มไว้ที่บรรทัดสุดท้าย

   

  2. สร้าง Account ใหม่ขึ้นมาสำหรับการทดสอบ

  # useradd ftp1
  # passwd ftp1
  Changing password for user ostechnix.
  New password: 
  BAD PASSWORD: it is based on a dictionary word
  Retype new password: 
  passwd: all authentication tokens updated successfully.
  

   

  3. Restart Service vsftpd

  # service vsftpd restart

   

  4. Update SELinux configuration เพื่อเปลี่ยน User ไปที่ $HOME directories

  # setsebool -P ftp_home_dir on
  

   

  5. ทดสอบการเชื่อมต่อ FTP จากโปรแกรม Filezilla โดยให้ทำการใส่ Username และ Password จากที่สร้างในขั้นตอนที่ 2

  วิธีการติดตั้ง และใช้งาน FTP Server บน CentOS ด้วย vsftpd - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  6. หากต้องการใช้งาน ftp จาก Command Line Tool ให้ติดตั้งโปรแกรม ftp 

  # yum install ftp

   

  7. ทดสอบการเชื่อมต่อ FTP ผ่าน Command Line

  # ftp 192.168.0.152

   


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง และใช้งาน FTP Server บน CentOS (Linux) ด้วย vsftpd