บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง และใช้งาน VNC Remote Server บน CentOS (Linux)

  บทความวันที่ 27 สิงหาคม 2556

  บทความนี้สอน วิธีการติดตั้ง และใช้งาน VNC Remote Server บน CentOS 6

   

  Remote Server คือ การดำเนินงาน หรือให้บริการในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต โดยมักจะพบเห็นการทำงานในรูปแบบของ Remote Server จากตามองค์กรต่าง ๆ ที่ให้พนักงานที่อยู่นอกบริษัทเชื่อมต่อเข้ามายังคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทเพื่อทำงาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากทางระยะไกล

   

  VNC (virtual network computing) คือ Graphical Desktop ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ามาผ่านกลไก Remote Frame Buffer protocol (RFB) เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนระบบเครือข่าย

   

  1. ติดตั้งโปรแกรม GUI (Graphical User Interface)

  # yum groupinstall "X Window System" "Desktop"
  

   

  2. ติดตั้งโปรแกรม Tiger VNC Server

  # yum -y install vnc-server tigervnc-server
  

   

  3. สร้าง Username สำหรับการใช้งาน VNC Server

  [root@localhost ~]# useradd vnc
  [root@localhost ~]# su vnc
  [vnc@localhost root]$ cd ~
  [vnc@localhost ~]$ mkdir .vnc
  [vnc@localhost ~]$ cd .vnc/
  [vnc@localhost .vnc]$ vncpasswd
  Password:
  Verify:
  [vnc@localhost .vnc]$
  [vnc@localhost .vnc]$ exit

   

  4. Configuration สำหรับผู้ใช้งาน VNC

  nano /etc/sysconfig/vncservers

   

  5. เพิ่มผู้ใช้งานไว้ที่บรรทัดล่างสุด (vnc คือ User ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3) จากนั้นบันทึกข้อมูล

  VNCSERVERS="2:vnc"
  VNCSERVERARGS[2]="-geometry 800x600"

  5.1 คำสั่งแรกคือเป็นการกำหนด User ให้กับ VNC Server

  5.2 คำสั่งกำหนดขนาดหน้าจอตอน Remote Server

  หมายเลข 2 ทั้ง 2 คำสั่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่น กำหนดเป็นเลข 1, 2, 3 เป็นต้น

   

  6. สั่ง VNC Server ทำงาน

  # chkconfig vncserver on
  # /etc/init.d/vncserver start

   

  7. ปิด Firewall

  # /etc/init.d/iptables stop
  # chkconfig iptables off

   

  8. ทดสอบการ Remote Server โดยบทความนี้ใช้โปรแกรม TightVNC ในการ Remote Server โดยทำการกรอกหมายเลข IP Address แล้วตามด้วย : และตัวเลขที่กำหนดให้กับ User ในขั้นตอนที่ 5 เช่น 192.168.0.155:2 เป็นต้น จากนั้นกด Connect แล้วทำการกรอก Password ของ User VNC Server (User ที่กำหนดเป็น :2)

  วิธีการติดตั้ง และใช้งาน VNC Remote Server บน CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง และใช้งาน VNC Remote Server บน CentOS (Linux)